با تشکر. سفارش شما دریافت شد.

اطلاعات سفارش

 • 22

  شماره سفارش:
 • 3 مهر 98

  اطلاعات:
 • 3456

  مجموع:
 • تایید شده

  وضعیت پرداخت:

آدرس صورتحساب

 • ارم

  خیابان:
 • شیراز

  شهر:
 • ایران

  کشور:
 • 36952

  کدپستی:

آدرس صورتحساب

 • ارم

  خیابان:
 • شیراز

  شهر:
 • ایران

  کشور:
 • 36952

  کدپستی:

جزئیات سفارش

محصول تعداد مجموع
Pixelstore fresh Blackberry 2 عدد 72000 تومان
Pixelstore fresh Blackberry 2 عدد 72000 تومان
Pixelstore fresh Blackberry 2 عدد 72000 تومان
مجموع 72000 تومان
صورتحساب تعرفه ثابت: 72000 تومان
تعداد مجموع