رویداد های پیش رو

تلاش می کنیم تا برنامه ها و رویدادهای فرهنگی را با هدف آشنایی با معضل کار کودک و اقدام جمعی در راستای حذف کار کودک به طور مستمر برگزار نماییم.

...
10 مهر
داوطلبان ایده 2020

تامن مواد غذایی

 • روز
 • ساعت
 • دقیقه
...
10 مهر
داوطلبان ایده 2022

بدون کودک گرسنه

 • روز
 • ساعت
 • دقیقه
...
10 مهر
داوطلبان ایده 1996

بدون زندگی سخت

 • روز
 • ساعت
 • دقیقه
...
10 مهر
داوطلبان ایده 2012

دارای سرپرست

 • روز
 • ساعت
 • دقیقه

لطفا برای کمک به جهان دستانتان را بالا بگیرید

حامی یکی از کودک کار یا آسیب دیده شوید...

داوطلب شوید

پست بلاگ

اخبار حوزه کودکان کار و تازه های انجمن را هر روز اینجا ببینید

50 درصد کودکان ایرانی ...

تلاش انجمن برای حفظ کودکان نیازمند از چنگ والدین ...

 • مهر 10, 1396
 • نظر1

ایمنی کودکان کار...

دولت تنها کاری که برای کودکان کار انجام داد است...

 • مهر 10, 1397
 • نظر1

دیوار مهربانی باز هم کمک...

دیوار مهربانی یک بار دیگر به کمک ...

 • مهر 10, 1398
 • نظر1

چه کسی به ما کمک میکند