2000
از سال

اعتقادات ما

کافه کودکانه‌های مرکز مولوی، رنگ دیگری به پنجشنبه‌های خیابان مولوی می‌دهد. ۹ نفر از داوطلبانِ پرمهرمان، این پنجشنبه نیز در مرکز مولوی گردِ هم آمدند

علت به وجود آمدن ما

پدیده‌ی کودکان کار، یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی جهانِ معاصر است.

blog
فرزند خواندگی
  • هدف: $2500
  • دستیابی: $1533
75%
بیشتر بدانید
blog
کمک به کودکان
  • هدف: $2500
  • دستیابی: $1533
75%
بیشتر بدانید
blog
تامین لوازم شخصی
  • هدف: $2500
  • دستیابی: $1533
75%
بیشتر بدانید

چه کسی به ما کمک میکند