در پی تحقیقات گروه علم و فناوری بیش از نیمی از کودکان ...

کافه کودکانه‌های مرکز مولوی، رنگ دیگری به پنجشنبه‌های خیابان مولوی می‌دهد. ۹ نفر از داوطلبانِ پرمهرمان، این پنجشنبه نیز در مرکز مولوی گردِ هم آمدند تا در کنارِ آموزش، ۴۱ نفر از کودکان کارمان را با بازی و هنر، آشنا کنند. این هفته کلاس‌های نقاشی با آبرنگ، کاردستی، دست‌بندبافی و قصه‌گویی در مرکز مولوی تشکیل شد. در کلاس نمایش خلاق، برای کودکان کار قصه خوانده می‌شود و سپس کودکان به تمرینِ نمایش می‌پردازند. داوطلبان، سرمایه‌های باارزشمان هستند. به امید روزی که هیچ کودکی، کودکی‌اش در لابه‌لای خیابان‌ها گم نشود

این هفته کلاس‌های نقاشی با آبرنگ، کاردستی، دست‌بندبافی و قصه‌گویی در مرکز مولوی تشکیل شد

۹ نفر از داوطلبانِ پرمهرمان، این پنجشنبه نیز در مرکز مولوی گردِ هم آمدند تا در کنارِ آموزش، ۴۱ نفر از کودکان کارمان را با بازی و هنر، آشنا کنند. این هفته کلاس‌های نقاشی با آبرنگ، کاردستی، دست‌بندبافی و قصه‌گویی در مرکز مولوی تشکیل شد. در کلاس نمایش خلاق، برای کودکان کار قصه خوانده می‌شود و سپس کودکان به تمرینِ نمایش می‌پردازند. داوطلبان، سرمایه‌های باارزشمان هستند. به امید روزی که هیچ کودکی، کودکی‌اش در لابه‌لای خیابان‌ها گم نشود